More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
Wystawa Gołębi Rasowych Tomaszów Mazowiecki 2011 Opublikowano: 10 września 2011

Pobierz Regulamin | Pobierz Kartę Zgłoszenia

Pobierz Acrobat Reader, jeśli nie możesz otworzyć powyższych dokumentów.

 1. Organizatorem wystawy jest Tomaszowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
 2. Wystawa odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
  ul. Św. Antoniego 57/61 (Szkoła Gastronomiczna, wjazd od ul. Niecałej) w dniach 19-20 listopada 2011 r.
 3. Gołębie będą przyjmowane w dniu 18 listopada 2011 r. (piątek) od godz. 6:00 do 10:00.
 4. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających w dniach:
  19 listopada 2011 r. (sobota) od godz. 7:00 do godz. 16:00,
  20 listopada 2011 r. (niedziela) od godz. 7:00 do godz. 14:00.
 5. Zgłoszenie eksponatów należy złożyć na kartach zgłoszeniowych z aktualną nazwą rasy.
  Termin zgłoszenia upływa z dniem 3 listopada 2011 r.
  Gołębie, które nie zostały zgłoszone w powyższym terminie nie będą przyjęte na wystawę.
 6. Hodowcy zgłaszający gołębie zobowiązani są do:
  • podania rasy i liczby zgłoszonych eksponatów;
  • podania imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu miejsca zamieszkania;
 7. W wystawie mogą brać udział gołębie pochodzące z własnej hodowli (bez ograniczenia wieku).
  Wszystkie gołębie muszą posiadać obrączkę rozprowadzaną przez PZHGRiDO.
 8. Hodowca wystawia w danej rasie kolekcję składającą się z co najmniej 4 gołębi.
  Do konkursu brane są 4 gołębie o najwyższej punktacji.
 9. W Konkursie Motyla Warszawskiego i Krymki Białostockiej oceniane będą kolekcje w poszczególnych barwach:
  • czarna;
  • czerwona;
  • żółta;
  • kawowa;
 10. Kolejność kolekcji ustala się w oparciu o łączną sumę punktów 4 najwyżej ocenionych gołębi wystawionych przez jednego wystawcę.
  W przypadku równej liczby punktów:

  • wyższe miejsce zajmuje kolekcja z najwyżej ocenionym gołębiem;
  • brana jest pod uwagę ocena piątego ptaka;
  • kolejność ustala sędzia oceniający bez uzasadnienia werdyktu;
 11. Konkurs w danej rasie jest ważny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech wystawców.
 12. Wystawca nie może wszczynać dyskusji z sędzią w sprawie werdyktu.
  Może natomiast złożyć pisemny protest do Kolegium Sędziów za pośrednictwem Organizatora.
 13. Opłaty za udział w wystawie wynoszą:
  • wpisowe – 40zł;
  • za każdy eksponat – 8zł;
  • za wydanie gołębia z klatki wystawowej: I dnia – 20zł; II dnia – 10zł;
  • za oczko na giełdzie – 10zł
 14. Organizator wystawy:
  • zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów chorych gołębi;
  • zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jako eksponatów gołębi brudnych, z widocznymi pasożytami, noszących ślady odchodów;
  • nie odpowiada za eksponaty padłe podczas wystawy nie z winy Organizatora;
  • nie odpowiada za gołębie wystawione na giełdzie;
  • wypłaci odszkodowanie w wysokości 100zł za eksponaty zaginione z wystawy lub padłe z winy Organizatora.
 15. Uprawnienia i obowiązki wystawców:
  • wystawca jest zobowiązany do dostarczenia eksponatów w ustalonym terminie oraz do ich terminowego odbioru po zakończeniu wystawy;
  • wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny, dyplom i inne wyróżnienia zgodnie z regulaminem;
  • na terenie wystawy nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu;
  • wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami porządkowymi Organizatora;
  • osoby zakłócające porządek będą usuwane z terenu wystawy.
 16. Wręczanie nagród nastąpi w sobotę 19 listopada 2011 r. o godz. 16:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres:

Ryszard Kędziora
ul. Niska 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: 503 057 249